Subsidieaanvraag De Kleine Komedie gehonoreerd!

wo 16 sep

1-10-2020 - SUBSIDIEAANVRAAG DE KLEINE KOMEDIE GEHONOREERD!

Gisteren was een cruciale dag voor De Kleine Komedie. Met een geweldige afloop! Eerder schreven we al over het collegevoorstel om geld vrij te spelen binnen het budget van de vierjarige subsidies in het Kunstenplan 2021-2024. Hierdoor zou er alsnog geld zijn om onze positief beoordeelde aanvraag te kunnen honoreren. De gemeenteraad heeft hier gisteren met grote meerderheid vóór gestemd. Een enorme opluchting en ontzettend fijn nieuws in deze moeilijke periode.

Eerder op de middag kregen we ook al goed nieuws: burgemeester Halsema maakte bekend dat er tien locaties zijn geselecteerd die een ontheffing krijgen op de coronabeperkingen omdat het instellingen zijn die “van groot internationaal, nationaal of regionaal belang zijn en vandaag de dag een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur”. We zijn blij en trots daarbij te horen! Bovendien is het fijn dat met deze twee besluiten het grote belang van de Komedie wordt onderstreept.

In de praktijk betekent dit dat we dus weer 111 mensen in de zaal kunnen ontvangen, in plaats van maximaal 30. Ook voor onze artiesten is dat goed nieuws. Zij zijn voor het leeuwendeel ongesubsidieerd en ook afhankelijk van de publieksinkomsten.

En nu? Champagne! En tijd om te knallen. We hebben veel mooie voorstellingen in het verschiet en krijgen met regelmaat fijne reacties van mensen die bij ons veilig en ‘coronaproof’ een voorstelling hebben gezien. Een avondje in de Komedie blijkt gelukkig nog altijd gezellig en sfeervol te zijn, zelfs op gepaste afstand.

We hopen jullie snel weer, als vanouds, te zien!

16-9-2020 - SUBSIDIE VOOR DE KLEINE KOMEDIE IN KUNSTENPLAN 2021-2024 AAN EEN ZIJDEN DRAADJE, DEEL 2
Tot onze grote vreugde heeft het college van B&W voorgesteld geld vrij te spelen binnen het budget van de vierjarige subsidies in het Kunstenplan 2021-2024. De Kleine Komedie en 10 andere instellingen in de discipline Theater kunnen zo alsnog subsidie ontvangen. Daarnaast wordt Museum Ons ’Lieve Heer op Solder toegevoegd aan de Amsterdam BIS.   

Op 16 september wordt het collegevoorstel in de raadscommissie behandeld en op 30 september wordt er vervolgens in de gemeenteraad over gestemd. Gezien de eerste reacties op dit voorstel hebben we goede hoop!  

Dus! De champagne ligt al koud, maar de kurk blijft nog even op de fles tot de 30e.

En dan hopen we te knallen!

19-8-2020 - SUBSIDIE VOOR DE KLEINE KOMEDIE IN KUNSTENPLAN 2021-2024 AAN EEN ZIJDEN DRAADJE, DEEL  1

Vorige week heeft het AFK de subsidietoekenningen voor de periode 2021-2024 bekend gemaakt. De subsidieaanvraag van De Kleine Komedie is positief beoordeeld, waarbij wordt geadviseerd onze aanvraag te honoreren met een verhoging ten opzichte van het huidige subsidiebedrag van € 20.000 per jaar. Goed nieuws dus! Helaas is er onvoldoende budget beschikbaar om onze aanvraag te honoreren. De kwaliteit van alle aanvragen tezamen is van hoog niveau en kort door de bocht gezegd is er domweg te weinig geld om iedereen het geadviseerde bedrag ook daadwerkelijk toe te kennen.

We hebben echter goede hoop dat het alsnog goed gaat komen. Binnen de discipline Theater kan met het beschikbare budget 35% van de positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd terwijl dat in de andere disciplines ruim 60% is. Het AFK heeft daarom een herschikking van het budget binnen de begroting van het Kunstenplan voorgesteld waardoor er ook binnen onze discipline 60% kan worden gehonoreerd. De wethouder heeft aangegeven dit plan te willen bespreken in het college om het voorstel daarna voor te leggen aan de gemeenteraad. Wij hopen natuurlijk van harte dat de raad hiermee instemt. Dat geeft ons weer lucht voor de komende vier jaar.

Naast het oplossen van de vraagstukken waar de coronacrisis ons voor stelt is dit een volgende hindernis die we moeten zien te nemen. We hebben al eerder met dit bijltje moeten hakken. Toen hebben we het gered dankzij Youp en onze Vrienden. Onze hoop is nu gevestigd op de wethouder en de gemeenteraad. 

We zijn blij met alle steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen, we houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen!