regels VSCD

Iedereen die De Kleine Komedie betreedt, aanvaardt de toepasselijkheid van de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies, gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 66/2012. Een gratis exemplaar is te downloaden van de website www.vscd.nl