Nieuws: Vivienne Ypma stopt eind dit jaar als directeur De Kleine Komedie

vr 14 mei

Vivienne Ypma gaat stoppen als directeur van DKK. Vivienne zet haar werkzaamheden onverminderd voort tot eind 2021, als de nieuwe directeur volgens planning zal zijn ingewerkt.

Vivienne Ypma: 'Ik heb met hart en ziel en heel veel plezier gewerkt als directeur/programmeur en maak graag plaats voor een volgende generatie. Na 15 jaar is dat niet alleen goed voor de vitaliteit van De Kleine Komedie, ik vind het prettig dat te kunnen doen nu ik zelf nog scherp en fit ben.'

Aan het begin van de coronacrisis hoopten wij snel terug te kunnen keren naar het oude normaal, inmiddels is duidelijk dat we op weg zijn naar een nieuwe werkelijkheid. Deze periode biedt alle mogelijkheid om, met behoud van het goede, nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en De Kleine Komedie toekomstbestendig verder te ontplooien.

Nina Tellegen, voorzitter Raad van Toezicht: 'Vivienne heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van De Kleine Komedie, waar nieuw talent en bekende namen voor goed gevulde zalen spelen. Met een trouw publiek en een sterk team is het een theater dat als een thuis voelt voor een uiteenlopende, diverse groep bespelers. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar enorme inzet, visie en creativiteit'.

Meer informatie over de werving van de nieuwe directeur vindt u op onze eigen site en de website van Colourful People.